Go to Top

About Us

about yitueng

บริษัท ยี่ถึง เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ที่  จังหวัด กาญจนบุรี ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ 2552 ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลาประมาณ 7 ปี  คือดำเนินการเกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องพิมพ์ภาพอิงค์เจ็ทเอาท์ดอร์ เครื่องอิงค์เจ็ทอินดอร์ เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ เครื่องแกะสลัก  LED ฯลฯ และวัสดุสำหรับพิมพ์งานโฆษณา เป็นต้น

yitueng company

yitueng company

         โดยเน้นจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จุดมุ่งหมายของบริษัทคือ ขายสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการลูกค้าด้วยความเต็มใจโดยบริษัทของเรามีช่างผู้ชำนาญและเชี่ยวชาญ จากเมืองจีนโดยตรง บริการตลอด 24 ชั่วโมง เราใส่ใจงานบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า และได้ผลกำไรสูงสุดช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าเจริญเติบโตไปพร้อมกับเรา บริษัทเราการมีพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมออย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อให้ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันยิ่งขึ้น